Na skutek awarii instalacji zimnej wody zalaniu uległa strefa pod posadzkowa na pierwszym piętrze domu jednorodzinnego.
Ze względu na bardzo drogą podłogę na piętrze do osuszania wykonaliśmy otwory od dołu przez strop.
To rozwiązanie znacznie obniżyło koszty napraw po zalaniu.