W wyniku awarii instalacji prowadzonej pod sufitem zalana została duża powierzchnia pomieszczeń biurowych stadionu narodowego oraz strefy pod posadzkowe. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do osuszania spowodowało szybkie przywrócenie biur do użytkowania.