Przyczyną zalania było pęknięcie instalacji „CO” (centralne ogrzewanie) pod posadzką.
Zalana została cała powierzchnia mieszkania około 60 m2.
Zastosowano urządzenia do osuszania podposadzkowego firmy AERIAL.
Osuszanie trwało 10 dób. Po osuszaniu można było przystąpić do dalszych prac wykończeniowych.